latest_threads} (RSS 2.0)\" href=\"{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php\" /> latest_threads} (Atom 1.0)\" href=\"{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0\" /> {$stylesheets} {$newpmmsg}

{$welcomeblock}


{$pm_notice} {$bannedwarning} {$bbclosedwarning} {$unreadreports} {$pending_joinrequests}
".eval('ob_start(); ?>build_links(); ?>

Przykładowe tematy prac licencjackich z administracji

03-11-2012, 17:49 ,
Post: #1
Przykładowe tematy prac licencjackich z administracji
Hej
Czy są gdzieś dostępne przykładowe tematy prac licencjackich z administracji? Mogą to być prace z ubiegłych lat itd. Wazne abym wiedziała co jest do dyspozycji i jakie się tematy przewijają najczęściej.
30-05-2013, 18:27 ,
Post: #2
Przykładowe tematy prac licencjackich z administracji
Tak, w sieci są dostępne przykładowe tematy prac licencjackich z administracji. Poniżej masz tematy prac licencjackich w roku 2012/13:

Cytat:1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego
2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
3. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
4. Administracja zespolona
5. Prawne formy działania administracji
6. Decyzja administracyjna
7. Kontrola i nadzór w administracji
8. Status prawny wojewody
9. Organizacja i funkcjonowanie metropolii
10. Organizacja urzędu administracyjnego (np. konkretnego urzędu marszałkowskiego lub
administracji rządowej)
11. Umowa jako prawna forma wykonywani zadań publicznych.
12. Działy administracji rządowej
13. Pojęcie zadania publicznego
14. Spółka prawa handlowego jako forma organizacyjna wykonywania zadań publicznych.
15. Pojęcie strony w ogólnym postepowaniu administracyjnym.
16. Dowody w Kpa
17. Pojęcie aktu administracyjnego
18. Odwołanie w Kpa
19. Wznowienie postepowania administracyjnego
20. Stwierdzenie nieważności decyzji
21. Instytucja skarg i wniosków
22. Zażalenie w Kpa
23. Pojęcie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
24. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej
25. Jednostki pomocnicze gminy.
26. Pojęcie zakładu publicznego.
27. Zażalenie w Kpa
28. Terminy w Kpa
29. Jednostki organizacyjne gminy (np. konkretnej gminy)

1. Pozycja prawna przewodniczącego rady w gminie/powiecie na przykładzie….
2. Administracja zatrudnienia na przykładzie…
3. Administracja spraw zdrowia na przykładzie….
4. Zadania samorządu terytorialnego w realizacji polityki mieszkaniowej na przykładzie…
5. Administracja pomocy społecznej w gminie na przykładzie…
6. Instytucje pomocy społecznej w powiecie na przykładzie…
7. Zadania samorządu gminnego/powiatowego w rozwiazywaniu problemów społecznych
na przykładzie…
8. Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
w rozwiazywaniu kwestii społecznych na przykładzie…
9. Prywatyzacja zadań publicznych na przykładzie…
10. Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej na przykładzie…
11. Uspołecznienie procesów zarzadzania na szczeblu lokalnym.
12. Status prawny pracowników samorządowych na przykładzie….
13. Formy zatrudniania pracowników samorządowych na przykładzie…..
14. Zatrudnienie w służbie cywilnej na przykładzie urzędu …
15. Ochrona pracy.
16. Prawne problemy zatrudnienia pracowników.
17. Formy świadczenia pracy.
18. Nowe formy zatrudnienia.


1. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
2. Prawne aspekty funkcjonowania publicznych zbiorów informacji o nieruchomościach
w Polsce
3. Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa (lub gminy)
4. Wywłaszczenie nieruchomości
5. Zagadnienia prawne dotyczące planowania przestrzennego w Polsce
6. Zarzadzanie nieruchomością wspólna
7. Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
8. Petytoryjna ochrona własności nieruchomości
9. Nabycie własności nieruchomości od nieuprawnionego
10. Użytkowanie wieczyste jako szczególna forma prawa do nieruchomości
11. System instytucjonalny Unii Europejskiej
12. Źródła prawa Unii Europejskiej i jego stosunek do prawa wewnętrznego państw członkowskich
13. Obywatelstwo w Unii Europejskiej
14. Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa Unii Europejskiej
15. Swoboda przepływu pracowników (obywateli UE ) w Unii Europejskiej
16. Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
17. Rola i zadania rzecznika praw konsumentów na przykładzie .....
18. Rola i zasady funkcjonowania polubownych sadów konsumenckich
19. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony
konsumentów
20. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania danych osobowych na podstawie ustawy o
ochronie danych osobowych
21. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość w świetle prawa polskiego
22. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (sprzeda
bezpośrednia) w świetle prawa polskiego
23. Ochrona konsumenta usług turystycznych w świetle prawa polskiego
24. Ochrona konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umowa sprzedaży konsumenckiej
25. Ochrona konsumenta na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim

1. Struktura organizacyjna samorzadu terytorialnego
2. Organy stanowiace jednostek samorzadu terytorialnego
3. Organy wykonawcze jednostek samorzadu terytorialnego
4. Administracja zespolona
5. Prawne formy działania administracji
6. Decyzja administracyjna
7. Kontrola i nadzór w administracji
8. Status prawny wojewody
9. Organizacja i funkcjonowanie metropolii
10. Organizacja urzedu administracyjnego (np. konkretnego urzedu marszałkowskiego lub
administracji rzadowej)
11. Umowa jako prawna forma wykonywani zadan publicznych.
12. Działy administracji rzadowej
13. Pojecie zadania publicznego
14. Spółka prawa handlowego jako forma organizacyjna wykonywania zadan publicznych.
15. Pojecie strony w ogólnym postepowaniu administracyjnym.
16. Dowody w Kpa
17. Pojecie aktu administracyjnego
18. Odwołanie w Kpa
19. Wznowienie postepowania administracyjnego
20. Stwierdzenie nieważnosci decyzji
21. Instytucja skarg i wniosków
22. Zażalenie w Kpa
23. Pojecie przedsiębiorstwa użytecznosci publicznej
24. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej
25. Jednostki pomocnicze gminy.
26. Pojecie zakładu publicznego.
27. Zażalenie w Kpa
28. Terminy w Kpa
29. Jednostki organizacyjne gminy (np. konkretnej gminy)
 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Marketing terytorialny
rebmit 1 801 02-11-2016, 22:00
Ostatni post: MoniaL
  praca magisterska i licencjacka
pomocstudentom1 0 486 06-08-2016, 0:32
Ostatni post: pomocstudentom1
  W jakiej osobie pisać pracę licencjacką?
magdapz 4 6,586 12-08-2014, 23:05
Ostatni post: admin
  Testy z prawa pracy - ktoś posiada?
viviet2 0 1,388 17-01-2014, 21:10
Ostatni post: viviet2
  Jakie studia magisterskie wybrać po administracji?
lewus 1 2,744 26-08-2013, 22:06
Ostatni post: adminUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
".eval('ob_start(); ?>
\"Zaprzyjaźnione
\"Forum \"Moscice.pl \"BTSY.EU
\"16 \"Miasto \"Moje
To forum używa ciasteczek (cookies) które są wymagane do jego poprawnego działania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie ciasteczka wykorzystuje nasze forum zajrzyj do pomocy.

{$task_image} {$auto_dst_detection}