• Witaj na Forum PWSZ w Tarnowie
 • Mamy nadzieję, że znajdziesz to czego szukasz
Witaj! Logowanie Rejestracja

radca prawny zielona góra|rockwell automation|serwis-japonskie.pl
Fizyka - zagadnienia na studia
#1
Witajcie,
Mam nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie mi pomóc.
Otóż od października będę studentem PWSZ kierunek elektrotechnika. Jako że nie jestem specem z fizyki (z matmą sobie radzę świetnie) chcę prosić was o radę: jakie działy będą poruszane na studiach i ile semestrów może ona trwać? Jaką książkę polecilibyście dla mnie na wakacje, abym mógł z niej nauczyć się fizyki (najlepiej taka, by było wszystko przystępnie wytłumaczone, wraz z zadaniami i przykładami rozwiązań).
W liceum praktycznie nic nie nauczyłem się z tego przedmiotu (słaby nauczyciel, a ja miałem iść na ekonomię więc się nie przykładałem). Dlatego muszę nadrobić to w te wakacje.
PozdrawiamOczko
 
Reply
#2
Poniżej masz cytat z sylabusa fizyki dot zagadnień poruszanych na wykładzie.
Cytat:1.Ruch mechaniczny:
 • względność ruchu,
 • ruch punktu materialnego,
 • układy współrzędnych,
 • wektor położenia,
 • wektor przemieszczenia,
 • prędkość średnia,
 • prędkość chwilowa,
 • składowe prędkości,
 • ruch prostoliniowy oraz ruch krzywoliniowy.
2. Przyśpieszenie:
  ,
 • definicja przyśpieszenia stycznego i normalnego,
 • definicja przyśpieszenia radialnego i transwersalnego.
 • kinematyka ruchu obrotowego,
 • prędkość i przyśpieszenie kątowe.
3. Dynamika punktu materialnego:
 • zasady dynamiki Newtona,
 • pęd cząstki,
 • definicja momentu siły oraz momentu pędu,
 • dynamiczne równania ruchu,
 • siła sprężysta w równaniach ruchu,
 • inercyjność
  układu odniesienia.
4. Dynamika w układach nieinercyjnych:
 • nieinercyjne układy odniesienia,
 • translacja układu,
 • rotacja układu,
 • siły w układach nieinercyjnych.
 • Ziemia jako układ odniesienia.
5. Formy energii:
 • definicja pracy oraz mocy,
 • energia kinetyczna i potencjalna,
 • zachowawczość sił centralnych,
 • różne postacie energii.
6. Grawitacja:
 • podstawy grawitacji,
 • masa ciężka i bezwładna,
 • prawa Keplera,
 • ważenie ciał niebieskich,
 • zmiany ziemskiego przyśpieszenia grawitacyjnego z odległością od środka Ziemi,
 • prędkości kosmiczne,
 • zależność pola grawitacyjnego od rozkładu masy.
7. Układy punktów materialnych:
 • środek masy układu punktów materialnych,
 • prędkość środka masy,
 • układ laboratoryjny oraz układ środka masy.
8. Ruch bryły sztywnej:
 • model bryły sztywnej,
 • moment bezwładności bryły sztywnej,
 • równanie ruchu bryły sztywnej,
 • główne osie obrotu,
 • zjawisko precesji.
9. Zderzenia:
 • zderzenia i ich klasyfikacja,
 • centralne zderzenia sprężyste,
 • niecentralne zderzenia sprężyste, zderzenia niesprężyste .
10. Ruch drgający:
 • prosty ruch harmoniczny,
 • drgania tłumione,
 • drgania wymuszone i rezonans mechaniczny,
 • tłumione drgania wymuszone,
 • składanie prostych ruchów harmonicznych.
11. Elementy teorii względności:
 • względność ruchu i dodawanie prędkości,
 • pomiary prędkości
  światła,
 • pojęcie równoczesności zdarzeń,
 • transformacje Lorenza,
 • konsekwencje wynikające z
  transformacji Lorenza- dylatacja czasu,
 • kontrakcja odległości.
12. Dynamika relatywistyczna, pęd
relatywistyczny,
energia całkowita, związek energii i pęd,
zderzenia w przypadku relatywistycznym.
13. Ruch cieczy i gazów, ruch laminarny i
turbulentny, równanie ciągłości strugi, równanie
Bernoulliego, przykłady zjawisk wynikających z
równania Bernoulliego.
Elektryczność i magnetyzm, zjawiska falowe,
elementy fizyki atomowej, elementy fizyki
jądrowej
1. Pole elektrostatyczne, ładunki elektryczne,
wielkości i prawa opisujące pole
elektrostatyczne, analogie z polem
grawitacyjnym, elektryczne własności
materii( przewodniki i dielektryki), pole w
dielektrykach, energia pola elektrostatycznego,
pojemność elektryczna-kondensatory.
2. Prąd elektryczny, natężenie prądu, gęstość
prądu, prąd stały, prąd zmienny, prąd
przemienny, zjawiska towarzyszące przepływowi
prądu elektrycznego.
3. Prawo Ohma, opór elektryczny, przewodnictwo
elektryczne, zależność oporu elektrycznego od
temperatury, związek przewodnictwa cieplnego z
przewodnictwem elektrycznym, zjawisko
nadprzewodnictwa.
4. Źródła prądu – siła elektromotoryczna, przykłady
różnych źródeł prądu, praca oraz moc prądu
elektrycznego, obwody elektryczne, łączenie
oporów, prawa Kirchhoffa.
5. Ruch ładunku elektrycznego w polu elektrycznym i
magnetycznym, siła Lorenza, trajektorie ruchu,
przykłady ruchów naładowanych cząstek w polu
magnetycznym, ruch cząstki naładowanej w
skrzyżowanym polu elektrycznym i magnetycznym,
spektrometry mas, cyklotron, zjawisko Halla.
6. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym, siły
działające na przewodnik z prądem, moment
obrotowy, silnik elektryczny. Pole magnetyczne
wytworzone przez przewodnik z prądem, śiły działające pomiędzy
przewodnikami z prądem, definicja jednostki
natężenia prądu, pole magnetyczne od
poruszającego się ładunku, związek pola
elektrycznego z polem magnetycznym.
7. Prawo Ampere’a, przykłady zastosowania prawa
Ampere’a do wyznaczenia wektora indukcji
magnetycznej.
8. Magnetyczne własności materii, diamagnetyzm,
paramagnetyzm, ferromagnetyzm, wektor
namagnesowania, wektor natężenia pola
magnetycznego, przenikalność magnetyczna,
podatność magnetyczna, zjawisko histerezy
magnetycznej.
9. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo
indukcji Faraday’a, prądnice prądu, prawo Lenza,
zjawisko samoindukcji, zjawisko indukcji
wzajemnej, transformatory.
10. Energia pola magnetycznego i elektrycznego,
obwody sprzężone, Prawo Ampera Maxwella,
równania Maxwella.
11. Obwody prądu zmiennego, drgania
elektryczne, drgania harmoniczne, drgania
tłumione, drgania wymuszone, zjawisko rezonansu
elektrycznego, analogię pomiędzy elektrycznym
obwodem drgającym a mechanicznymi drganiami.
12. Ruch falowy, fala harmoniczna, fala
podłużna i poprzeczna, fala płaska, fala
kulista, wielkości charakteryzujące fale, źródła
fal, różniczkowe równanie fali.
13. Zjawiska związane z falami, superpozycja
fal, interferencja fal, dudnienia, fale stojące,
fale dźwiękowe, fala dźwiękowa w różnych
ośrodkach, prędkość rozchodzenia się fali
dźwiękowej w różnych ośrodkach, zjawisko
dyspersji, barwa dźwięku, natężenie dźwięku,
prawo Webera-Fechnera.
14. Fale elektromagnetyczne, promieniujący
obwód drgający, doświadczenie Hertza, wielkości
charakteryzujące falę elektromagnetyczne,
polaryzacja fali elektromagnetycznej, energia
oraz pęd fali elektromagnetycznej,
promieniowanie elektromagnetyczne od
przyśpieszanych ładunków.
15. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w
różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, zjawisko
Dopplera i jego wykorzystanie. Widma
promieniowania elektromagnetycznego.
16. Odbicie i załamanie się fal
elektromagnetycznych na granicy dwóch ośrodków,
polaryzacja przy odbiciu i załamaniu.
17. Zjawisko interferencji dla fal
elektromagnetycznych, spójne źródła światła,
doświadczenie Younga, interferencja fal z wielu
źródeł, zjawisko dyfrakcji dla fal
elektromagnetycznych, zasada Huygensa, dyfrakcja
na pojedynczej szczelinie, dyfrakcja na wielu
szczelinach , siatka dyfrakcyjna.
18. Różne rodzaje promieniowania
elektromagnetycznego, widmo liniowe, widmo
pasmowe, widmo promieniowania ciała doskonale
czarnego, widmo emisyjne i absorpcyjne,
oddziaływanie promieniowania
elektromagnetycznego z materią, kolor nieba,
zjawisko fotoelektryczne, rozproszenie
komptonowskie.
19. Modele atomu, model Thomsona, model
planetarny, model Bohra, postulaty Bohra,
wyjaśnienie widm atomowych, serie widmowe, stany
energetyczne, atomy wodoropodobne, doświadczenie
Francka-Hertza, promieniowanie X, doświadczenie
Moseley’a, klasyfikacja orbit atomowych, liczby
kwantowe, postulaty Pauliego.
20. Elementy fizyki ciała stałego, stany
elektronowe w kryształach, mikroskopowe
wyjaśnienie różnego przewodnictwa ciał stałych.
Elementy fizyki jądrowej, budowa jądra atomowego,
rozmiary jąder, energia wiązania, masy jąder,
rozpady promieniotwórcze, szeregi
promieniotwórcze, reakcje jądrowe, zjawisko
rozszczepienia jąder atomowych, budowa i
działanie reaktora jądrowego.[/list]
fizyki masz oczywiście 2 semestry stąd tak dużo materiału i 2 egzaminy
 
Reply
#3
Dzięki ale sporo tego jest faktycznie xD
 
Reply
#4
(11-07-2012, 22:31 )mochyl napisał(a): Dzięki ale sporo tego jest faktycznie xD

Powyższe zagadnienia dotyczą treści omawianej na wykładach przez 2 semestry.
 
Reply
  
Browsing: 1 gości