Odpowiedz 

Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku

24-07-2013, 13:10
Post: #1
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
Witam
Posiada może ktoś pełną listę zawodów które są już uwolnione bądź mają zostać uwolnione w 2013 roku?
Bardzo chętnie bym takową listę poznał.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
24-07-2013, 22:32
Post: #2
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
Zawody uwolnione (deregulowane), czyli takie których obecnie wykonywanie wymaga zdobycia specjalnych certyfikatów, zdania setek egzaminów, odbycia kilkuletnich staży itd. To ma się zmienić, dostęp do tych zawodów ma być łatwiejszy.

W 2013 roku deregulowane (uwolnione) ma zostać kolejne 49 zawodów, poniżej jest lista tych zawodów.

Cytat:1. Adwokat
2. Radca prawny
3. Komornik
4. Syndyk
5. Notariusz
6. Urzędnik sądowy i prokuratury
7. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych
8. Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
9. Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
10. Lider klubów pracy
11. Pośrednik pracy
12. Doradca zawodowy
13. Specjalista ds. rozwoju zawodowego
14. Specjalista ds. programów
15. Doradca EURES
16. Asystent EURES
17. Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
18. Geodeta w zakresie redakcji map
19. Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
20. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
21. Pracownik ochrony fizycznej II stopnia
22. Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia
23. Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia
24. Detektyw
25. Trener I klasy
26. Trener II klasy
27. Trener klasy mistrzowskiej
28. Instruktor sportu
29. Przewodnik turystyczny miejski
30. Przewodnik turystyczny terenowy
31. Przewodnik turystyczny górski
32. Przewodnik górski międzynarodowy
33. Pilot wycieczek
34. Bibliotekarz
35. Pracownik dokumentacji i informacji naukowej
36. Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
37. Instruktor nauki jazdy
38. Taksówkarz
39. Zarządca nieruchomości
40. Pośrednik w obrocie nieruchomościami
41. Marynarz żeglugi śródlądowej
42. Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
43. Przewoźnik żeglugi śródlądowej
44. Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
45. Szyper żeglugi śródlądowej
46. Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
47. Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
48. Bosman żeglugi śródlądowej
49. Sternik żeglugi śródlądowej
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
25-07-2013, 11:29
Post: #3
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
@Admin, masz 49 a nie indeksowałeś od 0, jak to tak?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
25-07-2013, 11:54
Post: #4
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
Miało być 49 zawodów, nie wiem skąd napisałem, że 50 Poprawione

Z kolei w latach 2014 i 2015 ma zostać uwolniona kolejna transza (II i III) dostępu do zawodów. Na pierwszy "rzut" idzie powyższa lista 49 zawodów (I transza), kolejne będą deregulowane w późniejszym czasie. Zawody II transzy, które będą "uwolnione":

Kod:
1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
2) architekt uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
3) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
4) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
5) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
6) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
7) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
8) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
9) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej;
10) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;
11) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej;
12) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
13) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej;
14) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
15) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
16) inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja złóż uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
17) inżynier inżynierii wojskowej uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
18) inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
19) inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
20) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
21) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
22) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
23) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
24) inżynier energetyk uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
25) inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
26) inżynier transportu uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
27) inżynier transportu uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej;
28) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
29) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
30) inżynier elektrotechnik w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej
31) inżynier elektrotechnik w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej
32) inżynier elektroniki i telekomunikacji w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej
33) inżynier elektroniki i telekomunikacji w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej
34) inżynier inżynierii naftowej i gazowniczej uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
35) inżynier górnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
36) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
37) doradca podatkowy;
38) rzeczoznawca samochodowy;
39) diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów;
40) urbanista;
41) pilot samolotowy zawodowy;
42) pilot samolotowy liniowy;
43) pilot śmigłowcowy zawodowy;
44) pilot śmigłowcowy liniowy;
45) pilot wiatrakowcowy zawodowy;
46) pilot sterowcowy zawodowy;
47) pilot balonu wolnego;
48) pilot szybowcowy;
49) radiooperator pokładowy;
50) technik-mechanik lotniczy;
51) technik awionik;
52) dyspozytor lotniczy;
53) mechanik pokładowy (lotniczy);
54) skoczek spadochronowy;
55) nawigator lotniczy;
56) mechanik poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego;
57) zwrotniczy;
58) mostowniczy;
59) dróżnik obchodowy;
60) dyspozytor ruchu metra;
61) dyżurny ruchu i stacji metra;
62) manewrowy metra;
63) monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra;
64) monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra;
65) prowadzący pociąg metra;
66) prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra;
67) broker ubezpieczeniowy;
68) agent ubezpieczeniowy;
69) aktuariusz;
70) nurek III klasy;
71) nurek II klasy;
72) nurek I klasy;
73) nurek saturowany;
74) kierownik prac podwodnych II klasy;
75) kierownik prac podwodnych I klasy;
76) operator systemów nurkowych;
77) agent celny;
78) biegły rewident;
79) przyjmujący zakłady wzajemne;
80) prowadzący kolektury gier liczbowych;
81) oficer mechanik;
82) szyper 2 klasy w żegludze krajowej;
83) szyper 1 klasy w żegludze krajowej;
84) szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego;
85) szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego;
86) pilot morski;
87) pilot pełnomorski;
88) maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych;
89) konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych
90) maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
91) konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

źródło: wprost.pl


III transza deregulacji zawodów ma objąć 108 profesji, jednakże nie są póki co znane, jakie to będą zawody.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
15-08-2013, 13:48
Post: #5
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
A na jakiej zasadzie to ma być to uwolnienie? Oznacza to że skoro Adwokat będzie uwolnionym zawodem, to żeby zostać adwokatem wystarczy tylko mieć zrobiony jakiś kurs? Nie trzeba będzie mieć studiów?

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do zapoznania się z moją ofertą: http://urbanski-drzwi.pl/. Najlepszej jakości wyroby stolarskie: drzwi drewniane, drzwi zewnętrzne/wewnętrzne, schody drewniane czy balustrady. Zapraszam!
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
09-10-2013, 11:46
Post: #6
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
(15-08-2013 13:48 )lewka napisał(a):  A na jakiej zasadzie to ma być to uwolnienie? Oznacza to że skoro Adwokat będzie uwolnionym zawodem, to żeby zostać adwokatem wystarczy tylko mieć zrobiony jakiś kurs? Nie trzeba będzie mieć studiów?

Studia chyba trzeba będzie mieć ale nie trzeba będzie zdawać setek egzaminów.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
10-10-2013, 20:18
Post: #7
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
W przypadku adwokata, to jest to jeden z zawodów, które zostaną uwolnione (deregulowane). Nie oznacza to, że aby zostać adwokatem wystarczy skończyć studia i kurs. W przypadku tego konkretnego zawodu zniknie np. konieczność odbycia asesury adwokackiej oraz całkowicie zniknie część teoretyczna a więc egzamin radcowski, adwokacki, notarialny będzie miał formę tylko praktyczną. W ramach tego zostanie także dodatkowo wprowadzony egzamin z tzw. etyki zawodowej. Więcej możesz poczytać w sieci na ten temat.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
13-10-2013, 0:17
Post: #8
Kostka  Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
Polecam Wam zainwestować w coś, co naprawdę ma przyszłość, a więc w załozenie własnej firmy. Teraz wystarczy tylko mieć dobry pomysł i zlecić profesjonalistom wykonanie strony internetowej. Polecam.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
26-10-2013, 13:52
Post: #9
Lista uwolnionych zawodów w 2013 roku
Czyli jeżeli jakiś zawód jest deregulowany to znaczy, że jest na niego duże zapotrzebowanie? Coś w tym kierunku i tak to należy rozumieć?

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do zapoznania się z moją ofertą: http://urbanski-drzwi.pl/. Najlepszej jakości wyroby stolarskie: drzwi drewniane, drzwi zewnętrzne/wewnętrzne, schody drewniane czy balustrady. Zapraszam!
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
 
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Jak student może zarobić pieniądze?
Generalnie pracy dla studentów w wakacje jest mnóstwo. Najczęstszymi ofertami pracy dla studentów są: roznoszenie ulotek, praca jako magazynier, sprzedawca w sklepie czy [url=http://pwsz-tarnow.edu.pl/Ile-p%C5%82ac%C4%85-za-zbieranie-bor%C3%B3wek-w-Wojniczu-w-2013-roku-t]zbieranie borówek[/url]. Generalnie jest to tymczasowa, sezonowa praca dorywcza. Takich ogłoszeń najlepiej jest poszukiwać w Internecie.
dzielnicowy 44 11,254 26-12-2016 11:06
Ostatni post: janko22
  Studia zaoczne a praca
Mam pytanie, a mianowicie jak pracodawcy patrzą na osoby po studiach zaocznych? Jakie mają one szanse na znalezienie pracy w stosunku do osób, które były na studiach dziennych? Jeśli taki temat już gdzieś jest to bardzo przepraszam
Rahl156 0 190 12-12-2016 21:10
Ostatni post: Rahl156
  Jakich zawodów brakuje w Polsce?
Najbardziej będą teraz królowały zawody fizyczne - pracownicy fizyczni, osoby generalnie po zawodówkach. Tych zawodów już teraz brakuje w Polsce a w najbliższych latach zjawisko to będzie się tylko nasilało. Jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, to pracownicy branży IT. inżynierowie - w ciągu najbliższych kilku lat na pewno będzie na nich zapotrzebowanie - ponoć ciągle ich brakuje. Moim zdaniem także branża medyczna - pracy dla lekarzy, pielęgniarek nie powinno zabraknąć.
przemx 8 5,589 16-11-2016 0:27
Ostatni post: alikrysiak
  Ile zarabia copywriter?
Mam znajomego, który pracuje jako copywriter w agencji reklamowej w Warszawie. Posiada 5 lat doświadczenia i zarabia 4500 zł [b]netto[/b].
e-zarobki 11 5,182 09-11-2016 15:01
Ostatni post: Cubaza
  Jak wygląda praca w call center?
Za duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność za co? Za co jesteś odpowiedzialny w call center?
czesiek 5 1,610 14-10-2016 12:14
Ostatni post: croAnkaUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości


Zaprzyjaźnione strony
Forum tarnowskie - Agora Moscice.pl - lokalna społeczność w internecie BTSY.EU - Stacje Bazowe Telefonii Komórkowej w Tarnowie
16 LO w Tarnowie im. Armii Krajowej Miasto i ludzie Moje miasto Tarnów